Zmienne

Kategorie: python

W pythonie (w uproszczeniu) pracujemy na 2 typach danych. Dane modyfikowalne (mutable) oraz dane "stałe" (immutable). Dane modyfikowalne, takie jak słowniki i listy mogą zostać zmienione "w miejscu" np. tak: a = ...